2003 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 19, zeszyt 1

Artykuł

Dziurawiec zwyczajny w leczeniu depresji

Iwona Koszewska1
1. II Klinika Psychiatryczna Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2003, 1, 45-54

Streszczenie

W pracy przedstawione zostały dane na temat preparatu dziurawca pospolitego stosowanego w leczeniu depresji - mechanizmy działania, wskazania i badania nad skutecznością, przeciwwskazania, działania niepożądane, interakcje. Coraz częściej donosi się o braku podstaw do uznania dziurawca, jako skutecznego w leczeniu depresji, nawet o nasileniu lekkim lub umiarkowanym. Przestrzega się przed stosowaniem dziurawca w depresjach ciężkich z powodu ryzyka, jakie niesie za sobą nieodpowiednie leczenie. Coraz więcej danych pojawia się na temat niebezpieczeństwa interakcji dziurawca z lekami.