2003 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 19, zeszyt 1

Artykuł

Badania wieloośrodkowe Tezy wystąpienia na II Konferencji Komisji Bioetycznych Warszawa, 7 grudnia 2002 r.

Stanisław Pużyński1
1. II Klinika Psychiatryczna Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2003, 1,55-56
Adres do korespondencji:
Prof. Stanisław Pużyński, II Klinika Psychiatryczna, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa, tel. 8422734