2002 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 18, zeszyt 4

Artykuł

Część A: Leczenie pacjentów z zaburzeniami afektywnymi dwubiegunowymi

Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2002, 4, 323-412