2002 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 18, zeszyt 3

Artykuł

Zespół niespokojnych nóg wywołany terapią lekami psychotropowymi

Adam Wichniak1, Aleksandra Wierzbicka1, Wojciech Jernajczyk1
1. Ośrodek Badań nad Snem i Poradnia Zaburzeń Snu Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie; Max-Planck Institute of Psychiatry, Munich, Germany
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2002, 3, 259-265

Streszczenie

W artykule przedstawiono piśmiennictwo na temat zespołu niespokojnych nóg (RLS) wywołanego, jako działanie niepożądane, stosowaną farmakoterapią. RLS opisywano podczas terapii neuroleptykami, litem, trójpierścieniowymi i czteropierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi, selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny, lekami przeciwpadaczkowymi, ośrodkowo działającymi lekami przeciwwymiotnymi, lekami przeciwhistaminowymi pierwszej generacji oraz podczas odstawiania leków nasennych, uspokajających, anksjolitycznych i narkotycznych leków przeciwbólowych. Substancjami mogącymi nasilać objawy RLS u osób do tego predysponowanych są również alkohol i kofeina.