2002 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 18, zeszyt 1

Przewodnik Leczenia Biologicznego Zaburzeń Depresyjnych Światowej Federacji Towarzystw Psychiatrii Biologicznej (WFSBP)

II. Leczenie podtrzymujące przewlekłych zaburzeń depresyjnych i depresji „podprogowych” (subdepresji)

Michael Bauer1, Peter C. Whybrow1, Jules Angst1, Marcio Versiani1, Hans-Jorgen Moller1, WFSBP Task Force On Treatment Guidelines For Unipolar Depressive Disorders1
1. World Federation of Societies of Biological Psychiatry (WFSBP)
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2002, 1, 69-89

Streszczenie


Przedruk z World J. Biol. Psychiatry 2002, 3, 5-43, 69-86.

Tłumaczenie z Ang.
Maria Różycka, Małgorzata Rzewuska

 

Adres do korespondencji:
Dr. med. Dr. rer. nat. Michael Bauer
Visiting Professor of Psychiatry
Neuropsychiatrie Institute & Hospital
Department of Psychiatry and Biobehavioral Sciences
University of Califomia at Los Angeles (UCLA)
300 UCLA Medical Plaza, suite 2330
Los Angeles, CA 90095, USA
Tel. + l 3108254908
Fax + l 3102064310
e-mail: mjbauer@mednet.ucla.edu