2001 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 17, zeszyt 4

Artykuł

Sprawozdanie ze spotkania ekspertów poświęconego sertindolowi. Wiedeń 7-8.03.2002

Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2001, 4, 370-371