2001 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 17, zeszyt 4

Artykuł

Psychozy schizoafektywne – kryteria rozpoznawania i zasady farmakoterapii zaburzeń

Małgorzata Rzewuska1
1. Samodzielna Pracownia Farmakoterapii Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2001, 4, 322-360

Streszczenie

 Dokonano porównania kryteriów rozpoznawania psychoz schizoafektywnych różnych klasyfikacji. Przedstawiono wyniki badań tej grupy psychoz dotyczące występowania, rodzaju przebiegu, przesłanek o znaczeniu prognostycznym. Omówiono proponowane przez różne grupy ekspertów strategie leczenia psychoz schizoafektywnych. Przedstawiono własny projekt farmakoterapii tych zaburzeń.