2001 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 17, zeszyt 4

Artykuł

Inhibitory acetylocholinesterazy w leczeniu choroby Alzheimera

Iwona Kłoszewska1
1. I Klinika Psychiatryczna Katedra Psychiatrii Akademii Medycznej w Łodzi
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2001, 4, 361-369

Streszczenie

Inhibitory cholinesterazy (Iche) to nowa klasa leków stosowanych w leczeniu objawowym choroby Alzheimera (ch.A.). Niedoczynność układu cholinergicznego uważana jest za podłoże upośledzenia funkcji poznawczych występujących w otępieniu. Hamowanie aktywności enzymu rozkładającego acetylocholinę powoduje wzrost aktywności tego układu. Na świecie zarejestrowane są cztery, a w Polsce trzy leki z tej grupy. Praca przedstawia wyniki badań klinicznych takryny, donepezilu, riwastigminy i galantaminy. Leki te wykazują istotny, choć niewielki pozytywny wpływ na zaburzenia funkcji poznawczych, sprawność wykonywania czynności życia codziennego i zaburzenia zachowania w lekkim i umiarkowanym stadium ch.A.