2001 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 17, zeszyt 3

Artykuł

Działania niepożądane leków przeciwpsychotycznych II generacji

Małgorzata Rzewuska1
1. Samodzielna Pracownia Farmakoterapii Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2001, 3, 233-248

Streszczenie

Nowe, atypowe neuroleptyki, które ostatnio zwane są lekami przeciwpsychotycznymi drugiej generacji stale są badane i porównywane pod kątem specyficzności działań klinicznych, także niepożądanych. Dzięki temu są coraz lepiej poznane, a wyniki ocen objawów niepożądanych pozwalają na rewizję dotychczasowych sądów o bezpieczeństwie stosowania leków, także tradycyjnych, psychotropowych. Dotyczy to szczególnie tzw. niemych objawów do niedawna traktowanych, jako niezbędny efekt uboczny terapii. W pracy podsumowano dane o częstości występowania i skutkach klinicznych objawów niepożądanych leków, zwłaszcza drugiej generacji.
Różne w przypadku poszczególnych leków ryzyko wystąpienia objawów niepożądanych pozwala na uściślenie zasad monitorowania i wyboru terapii.