2001 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 17, zeszyt 3

Artykuł

Badania nieprawidłowości EEG u nieleczonych i leczonych pacjentów chorych na schizofrenię

Wojciech Jernajczyk1, Jakub Antczak1, Adam Wichniak1, Aleksandra Wierzbicka1, Iwona Musińska1
1. Zakład Neurofizjologii Klinicznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie; Max Planck Institut fur Psychiatrie, Monachium
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2001, 3, 249-256

Streszczenie

Poddano analizie orzeczenia EEG 301 pacjentów z rozpoznaniem schizofrenii: 156 kobiet i 145 mężczyzn leczonych farmakologicznie oraz 129 (56 kobiety i 73 mężczyzn) nieleczonych. Porównano ilości nieprawidłowych EEG w następujących grupach pacjentów: leczonych i nieleczonych, kobiet i mężczyzn, kobiet i mężczyzn leczonych, kobiet i mężczyzn nieleczonych. Zestawienia wymienionych grup pacjentów analizowano testem chi².
Badania wykazały, że wśród leczonych i nieleczonych pacjentów z rozpoznaniem schizofrenii więcej nieprawidłowości występuje u kobiet niż u mężczyzn. Ponadto stwierdziliśmy większy prawie dwukrotny wzrost nieprawidłowych EEG w grupie leczonych mężczyzn.