2001 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 17, zeszyt 3

Artykuł

Amisulpryd – atypowy lek przeciwpsychotyczny drugiej generacji

Małgorzata Rzewuska1
1. Samodzielna Pracownia Farmakoterapii Instytutu Psychiatrii i Neurologii Warszawa
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2001, 3, 257-284

Streszczenie

W pracy omówiono właściwości farmakologiczne i działanie kliniczne amisulprydu, leku przeciwpsychotycznego drugiej generacji niedawno zarejestrowanego w Polsce. Atypowe właściwości farmakologiczne amisulprydu, wyniki badań klinicznych porównujących działanie leku z haloperidolem, ilupentiksolem i risperidonem wskazują na jego przydatność w schizofreniach, zarówno zaostrzeniach, jak i w stanach rezydualnych. Amisulpryd jest jedynym lekiem przeciwpsychotycznym zbadanym pod kątem skuteczności w stosunku do pierwotnych objawów negatywnych w schizofrenii. Jest jedynym lekiem, który wyniki badań pozwalają uznać za skuteczny w stosunku do tych objawów. Jest lekiem dobrze tolerowanym rzadko powodującym objawy pozapiramidowe i poza (zależną od dawki) hiperprolaktynemią pozbawionym działań niepożądanych cechujących wiele leków przeciwpsychotycznych zarówno klasycznych jak i drugiej generacji.