2001 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 17, zeszyt 2

Artykuł

Transporter serotoniny

Urszula Pych1, Anna Tonderska1, Andrzej Bidziński1, Adam Płaźnik1
1. Zakład Neurochemii Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie; Katedra i Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej Akademii Medycznej w Warszawie
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2001, 2, 175-198

Streszczenie

Wychwyt zwrotny serotoniny z przestrzeni synaptycznej odbywa się przy pomocy transportera serotoniny (5-HTT). Aktywność 5-HTT jest regulowana przez kinazę białkową C i fosfatazę 2A. Trwają intensywne badania nad zmianami w obwodowej i ośrodkowej aktywności transportera, poprzez analizowanie kinetyki wychwytu zwrotnego, szybkości maksymalnej (Vmax) oraz stałej powinowactwa (Km). Celem tej pracy jest przegląd najbardziej interesujących prac badawczych na temat zmian w ekspresji 5-HTT, skorelowanej z chorobami psychicznymi, jako ligandów używa się [3H]imipraminy, [3H]paroksetyny, [3H]citalopramu).