2001 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 17, zeszyt 2

Artykuł

Terapia monitorowana depresji u pacjentów leczonych imipraminą

Julita Kuczyńska1, Justyna Goluch1, Maria Radziwon-Zaleska1, Halina Matsumoto1, Michał Skalski1, Anna Dziklińska1, Andrzej Wakarow1
1. Katedra i Zakład Biochemii i Chemii Klinicznej Akademii Medycznej w Warszawie; Katedra i Klinika Psychiatryczna Akademii Medycznej w Warszawie
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2001, 2, 199-207

Streszczenie

U sześciu pacjentów z rozpoznaną depresją endogenną monitorowano przebieg leczenia imipraminą przy pomocy metody FPIA. Otrzymane wyniki porównano z oznaczeniem poziomu leku i jego aktywnego metabolitu metodą HPLC, a także ze stanem klinicznym pacjentów.