2001 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 17, zeszyt 2

Artykuł

Fluoksetyna – właściwości farmakologiczne i działanie kliniczne

Małgorzata Rzewuska1
1. Samodzielna Pracownia Farmakoterapii Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2001, 2, 208-228

Streszczenie

Fluoksetyna jest najlepiej poznanym z leków przeciwdepresyjnych wybiórczo hamujących wychwyt serotoniny (SSRI). Ponad dziesięcioletni okres szerokiego stosowania leku pozwolił na przeprowadzenie licznych badań, w których udokumentowano skuteczność i bezpieczeństwo leku w zespołach depresyjnych o różnej etiologii i obrazie, w zaburzeniach obsesyjno-kompulsyjnych i w bulimii. W pracy podsumowano wyniki badań klinicznych i metaanaliz, które pozwoliły na uściślenie wskazań do stosowania leku, ocenę działań niepożądanych i określenie ryzyka interakcji.