2000 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 16, zeszyt 4

Artykuł

Schematy postępowania farmakologicznego w fobiach społecznych tworzone na podstawie wyników badań klinicznych

Małgorzata Rzewuska1
1. Samodzielna Pracownia Farmakoterapii Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2000, 4, 332-347

Streszczenie

Praca przedstawia opublikowane w ostatnich latach wyniki badań nad skutecznością leków w fobiach społecznych oraz algorytmy postępowania.