2000 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 16, zeszyt 4

Artykuł

Kwas walproinowy w leczeniu zaburzeń afektywnych

Małgorzata Rzewuska1
1. Samodzielna Pracownia Farmakoterapii Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2000, 4, 399-416

Streszczenie

Praca przedstawia aktualny stan wiedzy o wynikach leczenia CHAD przy użyciu kwasu walproinowego.