2000 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 16, zeszyt 4

Artykuł

Badanie zgodności i niezawodności polskiej wersji skali PANSS

Małgorzata Rzewuska1
1. Samodzielna Pracownia Farmakoterapii Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2000, 4, 390-398

Streszczenie

W pracy przedstawiono wyniki treningu oceny stanu psychicznego w skali PANSS. Oceniono zgodność ocen 418 lekarzy oraz porównano uzyskane oceny ze standardową. Porównanie pozwoliło na sformułowanie do niektórych objawów skali komentarzy, które mogą korzystnie wpłynąć na większą zgodność ocen ze standardową.