2000 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 16, zeszyt 3

Artykuł

Tryptany w migrenie

Tadeusz Mendel1
1. II Klinika Neurologiczna Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2000, 3, 240-245

Streszczenie

Wprowadzenie tryptanów do leczenia ataków migrenowych bólów głowy w ostatnich dziesięciu latach rozpoczęło nową erę w leczeniu tej choroby. Autor przedstawia informacje o tryptanach – ich podział, mechanizm działania, wskazania i przeciwwskazania do stosowania, skuteczność działania i objawy niepożądane przez niewywoływane.