2000 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 16, zeszyt 3

Artykuł

Próby zastosowania nowych leków przeciwpadaczkowych w leczeniu bólu

Sławomir Pilip1, Maria Barańska-Gieruszczak1
1. II Klinika Neurologiczna Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie; Katedra i Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej Akademii Medycznej w Warszawie
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2000, 3, 252-259

Streszczenie

Autorzy przedstawiają dotychczasowe próby zastosowania nowych leków przeciwpadaczkowych w leczeniu bólu.