2000 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 16, zeszyt 3

Artykuł

Leki przeciwdepresyjne stosowane w chorobie Parkinsona

Marek Babiuch1, Łukasz Święcicki2, Anna Członkowska1
1. II Klinika Neurologiczna Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
2. II Klinika Psychiatryczna Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2000, 3, 260-266