2000 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 16, zeszyt 3

Artykuł

Fenotypowanie metabolizmu leków

Urszula Pych1, Jowita Moroz-Kalata1, Andrzej Bidziński1, Adam Płaźnik1
1. Zakład Biochemii Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie; Zakład Farmakologii i Fizjologii Układu Nerwowego Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie; Katedra i Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej Akademii Medycznej w Warszawie
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2000, 3, 284-301

Streszczenie

Praca obejmuje zagadnienia z zakresu farmakogenetyki. Prezentowane są aktualne informacje dotyczące działania i funkcji enzymów z grupy cytochromów P-450 i ich polimorfizmu genetycznego. Scharakteryzowano trzy rodzaje fenotypów metabolicznych (EM, UM, PM), zwrócono uwagę na znaczenie rodzaju fenotypu dla oceny genetycznie uwarunkowanej odpowiedzi ustroju na podawany lek. Rozważono powiązanie rodzaju fenotypu z występowaniem niektórych chorób. Opisano sposoby fenotypowania (test debrizochinowy i test sparteinowy), a także najnowsze osiągnięcia biologii molekularnej w dziedzinie analizy struktury kwasów nukleinowych istotne przy metodach genotypowania.