2000 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 16, zeszyt 3

Artykuł

Farmakoterapia zawrotów głowy – ocena tolerancji i skuteczności betahistyny

Tomasz Litwin1, Maria Barańska-Gieruszczak1
1. II Klinika Neurologii Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2000, 3, 246-251

Streszczenie

Artykuł dokonuje krótkiego podsumowania wstępnej diagnostyki oraz leczenia zawrotów głowy zwłaszcza z zastosowaniem betahistyny. Autorzy przeprowadzili badanie oceniające skuteczność doustnego przyjmowania Betasercu w grupie 40 pacjentów z ostrym epizodem zawrotów głowy. Wszyscy chorzy otrzymywali przez 8 tygodni doustnie Betaserc 48 mg na dobę w trzech dawkach. Wyniki obserwacji potwierdziły doniesienia, że betahistyna jest bardzo efektywnym lekiem stosowanym w leczeniu zawrotów głowy – po 8-tygodniowej obserwacji stwierdzono ustąpienie lub zmniejszenie dolegliwości u 92,5% pacjentów. Jednocześnie stwierdzono bardzo dobrą tolerancję leku – tylko 7,5% chorych zanotowało działania niepożądane, przy czym były to objawy gastryczne niezbyt nasilone i całkowicie ustąpiły po odstawieniu leku.