2000 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 16, zeszyt 3

Artykuł

Farmakologiczne leczenie spastyczności w przebiegu stwardnienia rozsianego

Wojciech Wicha1
1. II Klinika Neurologiczna Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2000, 3, 275-283

Streszczenie

Praca poglądowa dotycząca farmakoterapii spastyczności w przebiegu stwardnienia rozsianego.