2000 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 16, zeszyt 2

Artykuł

Światowa Federacja Psychiatryczna; 1. Deklaracja Madrycka, 2. Zasady etyczne przyjęte przez Zgromadzenie Ogólne w dniu 8 sierpnia 1999 roku jako uzupełnienie Deklaracji Madryckiej z roku 1996

Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2000, 2, 213-216