2000 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 16, zeszyt 2

Artykuł

Stosowanie placebo w badaniach leków przeciwpsychotycznych

Małgorzata Rzewuska1
1. Samodzielna Pracownia Farmakoterapii Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2000, 2, 132-146

Streszczenie

Autorka omawia poglądy dotyczące stosowania placebo w badaniach leków przeciwpsychotycznych. Omawia sytuacje, w których do prowadzenia takich badań jest dopuszczalne działanie ukierunkowane na zmniejszenie ryzyka związanego ze stosowaniem placebo.