2000 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 16, zeszyt 2

Artykuł

Psychologiczne mechanizmy efektu placebo

Maria Siwiak-Kobayashi1
1. Klinika Nerwic Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2000, 2, 107-113

Streszczenie

Autorka omawia psychologiczne i fizjologiczne mechanizmy działania efektu placebo.