2000 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 16, zeszyt 2

Artykuł

Placebo w badaniach leków stosowanych w zaburzeniach lękowych

Małgorzata Rzewuska1
1. Samodzielna Pracownia Farmakoterapii Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2000, 2, 147-153

Streszczenie

Autorka omawia dane z piśmiennictwa poświęconego ryzyku i korzyściom związanym ze stosowaniem placebo w badaniach klinicznych pod kątem badań leków przeznaczonych do leczenia zaburzeń lękowych.