2000 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 16, zeszyt 2

Artykuł

Obowiązki badacza wynikające z zawieranych umów na kliniczne badanie środków farmaceutycznych

Jan M. Horodnicki1, Gabriela Horodnicka-Stelmaszczuk1
1. Katedra i Klinika Psychiatrii Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie; Katedra Prawa Transportowego Uniwersytetu Szczecińskiego
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2000, 2, 161-172

Streszczenie

Autorzy przedstawili podstawy naukowe, etyczne, organizacyjne oraz formalno-prawne, krajowe i międzynarodowe, prowadzenia badań klinicznych nad nowymi środkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi.