2000 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 16, zeszyt 2

Artykuł

Komisja Bioetyki wobec badania nowych leków psychotropowych (z perspektywy badacza)

Jerzy Matysiakiewicz1, Robert Pudlo1, Piotr Gorczyca1
1. Oddział Kliniczny Psychiatrii w Tarnowskich Górach Wydziału Lekarskiego w Zabrzu Śląskiej Akademii Medycznej
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2000, 2, 154-160

Streszczenie

Autorzy przedstawiają swoje doświadczenia nabyte w ciągu 4 lat uczestnictwa w programach badań nowych leków. Po przedstawieniu w skrócie zasad prowadzenia tych badań opisują problemy powstające w trakcie uzyskiwania zgody Komisji Bioetycznej na takie badania. Szczególną uwagę zwracają na kontrowersje wynikające z wymogu stosowania placebo w badaniach metodą podwójnie ślepej próby.