2000 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 16, zeszyt 2

Artykuł

Badania kliniczne leków w świetle wymagań stawianych w Unii Europejskiej (UE), USA i w Polsce oraz wobec uwarunkowań w skali globalnej

Marcin Walter1
1. Stowarzyszenie na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2000, 2, 203-212
Adres do korespondencji:
Stowarzyszenie na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce
ul. Kubickiego 5, 02-954 Warszawa
Fax (0-22) 642 6735