2000 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 16, zeszyt 1

Artykuł

Znaczenie pindololu w leczeniu skojarzonym depresji. Przegląd piśmiennictwa

Łukasz Święcicki1
1. II Klinika Psychiatryczna Instytutu Psychiatrii i Neurologii
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2000, 1, 49-57

Streszczenie

Praca stanowi przegląd doniesień dotyczących stosowania pindololu w skojarzonym leczeniu depresji. Autor omawia mechanizm działania pindololu w tym połączeniu, zastanawia się także nad dalszym kierunkiem badań tego zagadnienia.