2000 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 16, zeszyt 1

Artykuł

Wybrane farmakologiczne metody potencjalizacji leków przeciwdepresyjnych

Iwona Koszewska1
1. II Klinika Psychiatryczna Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2000, 1, 31-39

Streszczenie

W pracy zamieszczono krytyczny przegląd piśmiennictwa na temat wybranych farmakologicznych metod potencjalizacji działania terapeutycznego leków przeciwdepresyjnych (hormony tarczycy, buspiron, leki psychostymulujące, środki dopaminergiczne, przeciwdrgawkowe i inne). Metody potencjalizacji zalecane są przede wszystkim u osób z depresją lekooporną. Wykazano brak jednoznacznych danych na temat skuteczności wybranych metod wynikające głównie z ograniczeń metodologicznych.