2000 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 16, zeszyt 1

Artykuł

Węglan litu jako środek potencjalizujący działanie leków przeciwdepresyjnych w depresjach lekoopornych

Maria Beręsewicz1
1. II Klinika Psychiatryczna Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2000, 1, 40-48

Streszczenie

Podanie węglanu litu jest metodą potencjalizacji działania leków przeciwdepresyjnych. Jak wynika z przeglądu dotychczasowych badań dodanie litu do nieskutecznej kuracji typowym lekiem przeciwdepresyjnym przynosi poprawę u około 50% chorych. Najlepsze wyniki osiąga się przy stężeniu litu w surowicy w granicach 0,4-0,8 mmol/l. Kuracja skojarzona powinna trwać 4 do 6 tygodni, a jej skuteczność nie zależy od rodzaju leku przeciwdepresyjnego. Kojarzenie litu z TLPD jest na ogół dobrze tolerowane, mniej bezpieczne jest kojarzenie z SI 5HT.