2000 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 16, zeszyt 1

Artykuł

Szybkość działania leków przeciwdepresyjnych – problemy metodologii badań

Stanisław Pużyński1, Sławomir Fornal1
1. II Klinika Psychiatryczna Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2000, 1, 18-30

Streszczenie

W pracy po omówieniu współczesnego stanu badań szybkości działania leków przeciwdepresyjnych, który wskazuje na pilną potrzebę kontynuowania takich badań, omówiono najważniejsze problemy metodologiczne oceny szybkiego efektu terapeutycznego oraz kryteria działania przeciwdepresyjnego.