2000 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 16, zeszyt 1

Artykuł

Lamotrygina w leczeniu zaburzeń afektywnych

Maria Beręsewicz1
1. II Klinika Psychiatryczna Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2000, 1, 97-101

Streszczenie

Lamotrygina jest lekiem przeciwdrgawkowym stosowanym od kilku lat w leczeniu padaczki. Doniesienia kliniczne sugerują jej skuteczność w leczeniu zespołów maniakalnych, depresyjnych i zapobieganiu nawrotom zaburzeń afektywnych. Pojawiły się również wyniki pierwszych badań kontrolowanych. Praca zawiera informacje o leku, przegląd piśmiennictwa dotyczącego skuteczności lamotryginy w zaburzeniach afektywnych, sposobie dawkowania, tolerancji leku i opisanych interakcjach.