2000 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 16, zeszyt 1

Artykuł

Farmakologiczne podstawy stosowania leków przeciwdepresyjnych w praktyce klinicznej

Roger M. Pinder1
1. CNS, N.V. Organon, Oss, Holandia
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2000, 1, 58-73

Streszczenie

Tłumaczenie rozdziału z czasopisma „The Journal of Clinical Psychiatry”, który jest raportem ze spotkania, które odbyło się 2-3 maja 1997 r. w Aruba. Spotkanie sponsorowała firma N.V. Organon.