1999 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 15, zeszyt 4

Artykuł

Współpraca (compliance) w leczeniu chorych na schizofrenię

Wojciech Kuczyński1, Małgorzata Rzewuska1, Krystyna Sobucka1, Agnieszka Chojnowska1
1. Samodzielna Pracownia Farmakoterapii Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 1999, 4, 5-21

Streszczenie

Praca jest przeglądem piśmiennictwa dotyczącego uwarunkowań braku współpracy w terapii ze strony chorych na schizofrenię.