1999 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 15, zeszyt 4

Artykuł

Czynniki pozafarmakologiczne poprawiające wgląd w chorobę oraz współpracę z lekarzem u chorych na schizofrenię

Agnieszka Ziołkowska1
1. Samodzielna Pracownia Farmakoterapii Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 1999, 4, 22-29

Streszczenie

Praca jest przeglądem literatury dotyczącej metod służących do poprawy wglądu w chorobę oraz współpracy w leczeniu chorych na schizofrenię.