1999 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 15, zeszyt 2

Artykuł

Leczenie skojarzone depresji

Jerzy Landowski1
1. Katedra i I Klinika Chorób Psychicznych AM w Gdańsku
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 1999, 2, 21-33

Streszczenie

Omówiono najczęściej stosowane i sprawdzone metody leczenia skojarzonego zespołów depresyjnych. Zwrócono uwagę na niebezpieczeństwo interakcji lekowych. Możliwość ich wystąpienia należy uwzględniać przy podejmowaniu decyzji o rozpoczęciu leczenia skojarzonego.