1999 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 15, zeszyt 2

Artykuł

Interakcje trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych

Łukasz Święcicki1
1. II Klinika Psychiatryczna Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 1999, 2, 34-73

Streszczenie

Autor omawia najważniejsze interakcje trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych z innymi lekami i niektórymi substancjami. Wiele interakcji, m.in. z solami litu, neuroleptykami, benzodiazepinami, hormonami tarczycy, innymi lekami przeciwdepresyjnymi, można wykorzystać w leczeniu depresji w przebiegu zaburzeń afektywnych i zaburzenia schizoafektywnego, należy jednak pamiętać o tym, że stosowanie kuracji skojarzonych zawsze związane jest także z ryzykiem wystąpienia interakcji niekorzystnych. Te ostatnie również zostały omówione w artykule.