1999 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 15, zeszyt 2

Artykuł

Interakcje pochodnych kwasu walproinowego

Łukasz Święcicki1
1. II Klinika Psychiatryczna Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 1999, 2, 205-219

Streszczenie

Autor omawia najważniejsze interakcje pochodnych kwasu walproinowego, ze szczególnym uwzględnieniem interakcji z lekami psychotropowymi. W piśmiennictwie najczęściej można znaleźć dane odnoszące się do interakcji pochodnych kwasu walproinowego z lekami stosowanymi w leczeniu padaczki, inne interakcje zyskują na znaczeniu ze względu na coraz powszechniejsze stosowanie walproinianów w klinice chorób afektywnych.