1999 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 15, zeszyt 2

Artykuł

Interakcje karbamazepiny z innymi lekami

Iwona Koszewska1
1. II Klinika Psychiatryczna Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 1999, 2, 187-204