1999 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 15, zeszyt 2

Artykuł

Elektrowstrząsy - interakcje

Antoni Kalinowski1
1. II Klinika Psychiatryczna Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 1999, 2, 220-228