1999 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 15, zeszyt 1

Artykuł

Standardy i algorytmy farmakoterapii w zaburzeniach lękowych i obsesyjno-kompulsyjnych

Małgorzata Rzewuska1, Stanisław Pużyński1, Jerzy Samochowiec1, Jerzy Landowski1, Stefan Leder1, Irena Namysłowska1, Maria Orwid1, Andrzej Rajewski1, Maria Siwiak-Kobayashi1
1. ...
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii 99, l, 7-18