1999 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 15, zeszyt 1

Artykuł

Leczenie zaburzeń nerwicowych

Małgorzata Rzewuska1
1. Samodzielna Pracownia Farmakoterapii Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii 99, 1, 47-75