1998 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 14, zeszyt 4

Artykuł

Miejsce typowych i atypowych neuroleptyków w terapii zaburzeń schizofrenicznych

Stanisław Pużyński1
1. II Klinika Psychiatryczna Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 1998, 4, 5-12