1997 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 13, zeszyt 3

Artykuł

Schizofrenia i Zespół Psychoza-Idponatremia-Polydipsja (PIP SYNDROME), opis przypadku

Agnieszka Chojnowska1
1. Samodzielna Pracownia Farmakoterapii Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii 1997, 3, 49-61