1997 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 13, zeszyt 3

Artykuł

Klinika i farmakoterapia choroby parkinsona

Włodzimierz Kuran1
1. I Klinika Neurologiczna Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii 1997, 3, 5-23