1997 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 13, zeszyt 2

Artykuł

Podstawy leczenia schizofrenii

Małgorzata Rzewuska1
1. Samodzielna Pracownia Farmakoterapii Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie