1996 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 12, zeszyt 4

Artykuł

Stanowisko Zespołu Ekspertów w sprawie zapobiegania wadom wrodzonym cewy nerwowej u potomstwa poprzez stosowanie kwasu foliowego

Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 1996, 4, 75-79

Streszczenie

Streszczenie

Wady cewy nerwowej (WCN), zwłaszcza rozszczep kręgosłupa i bezmózgowie, należą do rozpowszechnionych i ciężkich wad wrodzonych. Dotychczasowe badania nie pozostawiają wątpliwości, że spożywanie 0,4 mg kwasu foliowego dziennie zmniejsza znacząco liczbę tych wad. W celu obniżenia częstości występowania WCN i spowodowanego nimi kalectwa, Zespół Ekspertów powołanych przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej zaleca, aby:
Wszystkie kobiety w wieku rozrodczym, które mogą zajść w ciążę spożywały 0,4 mg kwasu foliowego dziennie w celu zmniejszenia ryzyka rozwoju WCN u potomstwa.
Narodowy Program Zdrowia 1996-2005 przewiduje w drugim celu operacyjnym: „Poprawa sposobu żywienia ludności i jakości zdrowotnej żywności" realizację zadania Nr 8, które brzmi następująco: „Upowszechnić podawanie kwasu foliowego kobietom w wieku rozrodczym w celu zapobiegania wadom wrodzonym cewy nerwowej u noworodków".


Zespół Ekspertów:
1. Prof. dr hab. Zbigniew J. Brzeziński – Instytut Matki i Dziecka
2. Prof. dr hab. Jagna Czochańska – Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych
3. Prof. dr hab. Wiesław Jędrzejczak – Polskie Towarzystwo Hematologów i Transfuzjologów
4. Doc. dr hab. Kazimierz Karłowski – Państwowy Zakład Higieny
5. Dr med. Medard Lech – Instytut Matki i Dziecka
6. Prof. dr hab. Tomasz Lenkiewicz – Polskie Towarzystwo Chirurgów Dziecięcych
7. Prof. dr hab. Longin Marianowski – Polskie Towarzystwo Ginekologiczne
8. Prof. dr hab. Tadeusz Mazurczak – Polskie Towarzystwo Pediatryczne
9. Prof. dr hab. Maria Popczyńska-Markowa - Polskie Towarzystwo Kardiologiczne
10. Prof. dr hab. Wanda Szotowa – Polskie Towarzystwo Nauk Żywieniowych
11. Prof. dr hab. Jacek Zaremba – Polskie Towarzystwo Neurologiczne
12. Prof. dr hab. Światosław Ziemlański – Instytut Żywności i Żywienia